Individueel

De individuele sporter

Je loopt nog niet en je wil starten, of je loopt al een tijdje, maar wil gericht naar een welbepaald doel werken... Het lange-afstandslopen is gezond, maar moet ook met gezond verstand aangepakt worden.


1/ Neem contact op via mail of telefoon en we leggen een kennismakings-gesprek vast. Intussen laat je je medisch screenen via een inspanningslabo of veldtest (+doktersattest).


2/ Tijdens het kennismakingsgesprek wordt deze test uitvoerig geanalyseerd en worden de mogelijkheden van de sporter bepaald.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt de coach de nuttige informatie die hij kan gebruiken om het trainingsprogramma te personaliseren (voorgeschiedenis, voedings-gewoonte, motivatie,

personaliteit, etc).

Op basis van de test en het kennismakingsgesprek wordt een gepersonaliseerd stappenplan opgesteld en afhankelijk van het individu worden de verschillende trainingsvormen in het schema ingevuld ifv het beoogde doel.


3/ Na aanvang van het trainingsprogramma wordt nauw toegezien op de navolging van het schema. De loper stuurt op regelmatige tijdstippen zijn logboek door ter controle, de coach zorgt voor opvolging van het schema.

Trainingen worden aangepast ifv ziekte, werkomstandigheden of vakantie.


4/ Na het bereikte doel wordt tijd gemaakt voor een analyse van de wedstrijd en de afgewerkte voorbereiding.

Vraag vrijblijvend informatie omtrent onze werking of onze pakketten.